نكات زير را حتماً در طراحی و ساخت و چاپ پاكت باید در نظر بگيريد .

- حداقل گرمای كاغذ پاکت برای انواع پاكت ، 80 گرم مي باشد .
- به نسبت بزرگ شدن سايز پاكت از كاغذهای ضخيم تر در ساخت پاکت استفاده نمائيد . 
- قبل از انتخاب كاغذهای خاص براي پاكت حتماً با پاكت سازی هماهنگ نمائيد . 
خطوط تای پاكت توسط علامت هاي نازك ( خارج از محدوده پاكت ) مشخص شود .
- حتي المقدور پاكت را بصورت جدا از فرمهای ديگر نظیر ست اداری ،کاتالوگ و سربرگ و . . .  چاپ نمائيد . 
- در صورت نياز پاكت به برش قبل از ارسال به پاكت سازی ، حتماً سنجاق و نشان كار حفظ شود . 
- سنجاق و نشان كار ارسال شده براي پاكت سازی حتماً توسط علامت مشخص باشد . 
- حتي المقدور از روكش نمودن جاي چسب در فولدر ، پاكت CD ، ساك خريد و انواع پاكت
 با سلفون ، UV ، چاپ و . . . خودداري نمائيد . 
- براي چاپ بصورت تمپلات و يا لمينيت پاكت ، فولدر ، ساك خريد و . . . الگوي زير را رعايت نمائيد .
- عرض جاي چسب براي انواع فولدر حاقل 5/1 سانتيمتر باشد . 
- در پاكت هاي پنجره دار كه سلفون نصب مي شود جهت طراحي محل پنجره حداقل فاصله چهار وجه پنجره
 از خطوط تاي چهار وجه پاكت 5/1 سانتيمتر باشد .

 

Running Sneakers | 2020 Men's Air Jordan 1 Mid "Light Smoke Grey" 554724-092 , Worldarchitecturefestival 2021