نسخه ، سرنسخه، چاپ نسخه ،چاپ سرنسخه، فوری، طراحی

نسخه ایی که  پزشكان جهت درج دارو از آن استفاده می نمایند دارای ابعاد و سایز های استانداردی است كه از طرف وزارت بهداشت تعیین شدهه. جهت طراحی و چاپ نسخه و سرنسخه از جهت رنگ هیچ محدوديتی وجود ندارد و ميتوان طرح های مختلفی را اجرا نمود. چاپ نسخه به صورت عمودی یا افقی بلامانع است.

Sportswear Design | Releases Nike Shoes

  چاپ سرنسخه پزشک

سرنسخه بصورت چاپی یا دست نویس توسط پزشک در یک مطب شخصی با پروانه باید شامل موارد زیر باشد :

نام و نام خانوادگی همراه با پیشوند دکتر در موارد دارای مدرک دکترا الزامی می باشد
شماره نظام پزشکی عضویت نیز در سرنسخه الزامی می باشد.
عناوین مندرج در پروانه صادر شده برای مطب نیز جهت درج در سرنسخه الزامی است
نشانی و تلفن مطب هم الزامی است
و اما موتردی نظیر دورنگار و Email و وب سایت و موارد مشابه اختیاری است
ساعات پذیرش بیماران در مطب یا کلینیک نیز جهت چاپ سرنسخه اختیاری می باشد ولی بودن ان بسیار مفید به فایده است
عناوین علمی دانشگاهی و چکیده از تخصص های و ویزگی های پزشک نیز اختیاری ولی مفید به فایده است
مندرجات فارسی سرنسخه به زبان انگلیسی نیز مفید است.

چاپ سرنسخه کلینیک

اما اگر چاپ سرنسخه مؤسسات پزشکی و وابسته پزشکی بصورت چاپی یا دست نویس منحصراً شامل موارد زیر است : 

نام و عنوان مؤسسه و مرکز درمانی مطابق پروانه تأسیس الزامی می باشد
شماره پروانه و تاریخ تأسیس کلینیک یا مرکز الزامی است
نام و نشانه نهادی که مؤسسه به آن تعلق و وابستگی دارد نظیر تامین اجتماعی یا بیمارستان یا خیریه و ... الزامی است
خدمات و بخش های تخصصی باید مطابق پروانه تأسیس الزامی می باشد
تلفن و نشانی موسسسه یا کلینیک یا مرکز الزامی است
فکسو Email و آدرس اینترنتی طراحی وب سایت  اختیاری است
مندرجات مورد اشاره به زبان انگلیسی اختیاری است

کاج پاکت با سالها تجربه در چاپ انواع اوراق پزشکی از جمله چاپ نسخه، چاپ فاکتور برای مراکز درمانی ، چاپ تراکت تبلیغاتی ، سربرگ مرکز پزشکی ، پاکت رادیولوژی ، پاکت آزمایشگاهی، و...  را به صورت تخصصی با تحویل فوری و مناسب ترین قیمت انجام میدهد.