درباره کاج پاکتاز طراحی تا اجرا

پاكت كاج در سال 1380 تأسيس شد . اين مجموعه فعاليت خود را تا زمان حاضر در زمينه توليد انواع پاكت ادامه داده است  . 
در زمان شروع به كار اين مجموعه كاغذ توسط دست قالب زده مي شد . اكنون با گذشت بيش از دودهه هم اکنون پيشرفت چشم گيري در زمينه توليد پاكت مشاهده نمي كنيم و تنها مرحله قالب زني كار پيشرفت مختصري داشته است . 
مجموعه پاكت كاج با مشاهده نياز بازار به ايجاد تحول تصميم به توسعه و رشد در شاخه هاي مختلف صحافي پاكت گرفته و در اين راستا با تکنولوی جدید و الگوبرداري از آنها در نحوه ساخت پاكت و سرويس دهي به مشتريان را نموده است .
همچنين اين مجموعه با ايجاد استانداردهاي آزمايشي جهت طراحي پاكت كه با استقبال طراحان و چاپخانه داران نيز مواجه شده زمينه را براي يكپارچه سازي ابعاد پاكت در داخل كشور فراهم آورده است . مزيت اصلي اين استانداردها كه با رعايت نكات آنها حاصل مي شود طراحي اصولي پاكت است كه موجب افزايش سرعت ساخت و افزايش كيفيت مي شود و همچنين به كاهش هزينه هانیزكمك مي كند .

Adidas shoes | air max 1 picnic ebay Low GS Ice Cream Drip CW7104-601 Release Date Info , Gov